TUGITEENUSED

HEV koordinaatorid Eda Leesalu/ Kristine Kanne


HEV koordinaatorid Eda Leesalu ja Kristine Kanne

Rapla Kesklinna Koolis töötavad hariduslike erivajaduste laste töö kordineerijatena Kristine Kanne ja Eda Leesalu

Koolis töötav sotsiaalpedagoog:

 • Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat
 • Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul
 • Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid
 • On toeks õpi-ja karjäärivalikute tegemisel
 • Osaleb koostöövõrgustikes (korrakaitse, lastekaitse spetsialistid, Rajaleidja), ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Koolis töötav HEV koordinaator:

 • Hindab koostöös tugimeeskonna spetsialistide,  klassi-ja aineõpetajatega õpilase arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
 • Avab tugimeeskonna töövahendi – Individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemat
 • Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele
 • Haldab tugimeeskonna töökavasid ning teeb neis vajadustel muudatusi
 • Arhiveerib ja haldab hariduslike erivajadustega seonduvaid dokumente

 

Eda Leesalu asub ruumis 114, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Sotsiaalpedagoogiga saab kontakti: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee , hevko@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 53994225

Sotsiaalpedagoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.

HEV koordinaatorid Eda Leesalu ja Kristine Kanne

Rapla Kesklinna Koolis töötavad hariduslike erivajaduste laste töö kordineerijatena Kristine Kanne ja Eda Leesalu

Koolis töötav sotsiaalpedagoog:

 • Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat
 • Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul
 • Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid
 • On toeks õpi-ja karjäärivalikute tegemisel
 • Osaleb koostöövõrgustikes (korrakaitse, lastekaitse spetsialistid, Rajaleidja), ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Koolis töötav HEV koordinaator:

 • Hindab koostöös tugimeeskonna spetsialistide,  klassi-ja aineõpetajatega õpilase arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
 • Avab tugimeeskonna töövahendi – Individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemat
 • Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele
 • Haldab tugimeeskonna töökavasid ning teeb neis vajadustel muudatusi
 • Arhiveerib ja haldab hariduslike erivajadustega seonduvaid dokumente

 

Eda Leesalu asub ruumis 114, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Sotsiaalpedagoogiga saab kontakti: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee , hevko@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 53994225

Sotsiaalpedagoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.