Õppetoolid


ÕPPETOOLID RAPLA KESKLINNA KOOLIS 

 

Õppetool on sarnase ühisosaga ainete õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on toetada õpetajate professionaalset arengut ja edendada ainevaldkonna õpetajate metoodilist täiuslikkust. 

ALGÕPETUS 

 

Õppetooli juht 

Kätlin Priimägi 

LOODUS- JA REAALAINED 

Õppetooli juht  

Annika Koitmäe - Pihl

HUMANITAAR- 

AINED 

Õppetooli juht 

Ingrid Sarapuu 

OSKUSAINED 

 

Õppetooli juht 

Allar-Raul Antson 

 • 1. – 4. klassi- õpetajad 

 • matemaatika 

 • füüsika 

 • bioloogia 

 • loodusõpetus 

 • geograafia 

 • arvutiõpetus 

 • keemia 

 • inimeseõpetus 

 • ajalugu 

 • ühiskonnaõpetus 

 • eesti keel 

 • kirjandus 

 • saksa keel 

 • vene keel 

 • inglise keel 

 • tehnoloogiaõpetus 

 • tööõpetus 

 • muusika 

 • kehaline kasvatus 

 • kunstiõpetus 

 

ÕPPETOOLID RAPLA KESKLINNA KOOLIS 

 

Õppetool on sarnase ühisosaga ainete õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on toetada õpetajate professionaalset arengut ja edendada ainevaldkonna õpetajate metoodilist täiuslikkust. 

 

ALGÕPETUS 

 

Õppetooli juht 

Kätlin Priimägi 

LOODUS- JA REAALAINED 

Õppetooli juht  

Annika Koitmäe - Pihl

HUMANITAAR- 

AINED 

Õppetooli juht 

Ingrid Sarapuu 

OSKUSAINED 

 

Õppetooli juht 

Allar-Raul Antson 

 • 1. – 4. klassi- õpetajad 

 • matemaatika 

 • füüsika 

 • bioloogia 

 • loodusõpetus 

 • geograafia 

 • arvutiõpetus 

 • keemia 

 • inimeseõpetus 

 • ajalugu 

 • ühiskonnaõpetus 

 • eesti keel 

 • kirjandus 

 • saksa keel 

 • vene keel 

 • inglise keel 

 • tehnoloogiaõpetus 

 • tööõpetus 

 • muusika 

 • kehaline kasvatus 

 • kunstiõpetus