Meie koolist

Projektid

Projekt "Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamine"

Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla
Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust
kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamistega.

Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe

Projekti eesmärgiks on Rapla valla koolides uurimuslike- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks soetatakse loodusteadusliku õppevara vahendid, viiakse läbi õpetajalt õpetajale koolitused vahendite kasutamiseks uurimuslike- ja projektõppe meetodite abil, koostatakse tunnikavad ja testitakse loodud õppevara.