Meie lood

Õppeaasta 2021/2022 info. Tundide ajad 01. september Admin


Tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021
 • saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
 • saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Põhikooli lõpueksamid 2021/2022. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam – 14. juuni 2022
 • (vajadusel järeleksam 16., 17.juuni 2022)

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Trimestrite lõpud

I trimestri lõpp 26. novhinded välja, õppenõukogu 1. dets 2021

II trimestri lõpp 11. märtshinded välja, õppenõukogu 16. märts 2022

III trimestri lõpp 13. juuni 2022

Hinded

9. klassi hinded välja 27. mai 2022

1. – 8. kl hinded välja 3. juuni 2022

Õppenõukogu 1. – 8. kl 7. juuni 2022

Õppenõukogu 9. klass + täiendav õppetöö 16. juuni 2022

Lõpetamine

1.– 8. klassi aktus 13. juuni 2022

9. klassi lõpetamine 18. juuni 2022

Tundide ajad ja klasside söögivahetunnid  kooliastmeti
               
1. -3. klass 4. -5. klass 6.-7. klass 8. -9. klass
1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55
2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50
3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45
söögivahetund 4. tund  10:55-12:00 4. tund  10:55-12:00 4. tund  11:05-11:50
4. tund  11.05-11.50 4. klass sööma 11:05 6. klass sööma 11:25 söögivahetund
5. tund  12:10-12:55 5. klass sööma 11:15 7. klass sööma 11:35 5. tund  12:10-12:55
    5. tund  12:10-12:55 5. tund  12:10-12:55 6. tund  13:05-13:50
    6. tund  13:05-13:50 6. tund  13:05-13:50 7. tund  14:00-14:45
    7. tund  14:00-14:45 7. tund  14:00-14:45    

Tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021
 • saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
 • saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Põhikooli lõpueksamid 2021/2022. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam – 14. juuni 2022
 • (vajadusel järeleksam 16., 17.juuni 2022)

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Trimestrite lõpud

I trimestri lõpp 26. novhinded välja, õppenõukogu 1. dets 2021

II trimestri lõpp 11. märtshinded välja, õppenõukogu 16. märts 2022

III trimestri lõpp 13. juuni 2022

Hinded

9. klassi hinded välja 27. mai 2022

1. – 8. kl hinded välja 3. juuni 2022

Õppenõukogu 1. – 8. kl 7. juuni 2022

Õppenõukogu 9. klass + täiendav õppetöö 16. juuni 2022

Lõpetamine

1.– 8. klassi aktus 13. juuni 2022

9. klassi lõpetamine 18. juuni 2022

Tundide ajad ja klasside söögivahetunnid  kooliastmeti
               
1. -3. klass 4. -5. klass 6.-7. klass 8. -9. klass
1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55 1. tund  8.10-8.55
2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50 2. tund  9.05-9.50
3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45 3. tund  10.00-10.45
söögivahetund 4. tund  10:55-12:00 4. tund  10:55-12:00 4. tund  11:05-11:50
4. tund  11.05-11.50 4. klass sööma 11:05 6. klass sööma 11:25 söögivahetund
5. tund  12:10-12:55 5. klass sööma 11:15 7. klass sööma 11:35 5. tund  12:10-12:55
    5. tund  12:10-12:55 5. tund  12:10-12:55 6. tund  13:05-13:50
    6. tund  13:05-13:50 6. tund  13:05-13:50 7. tund  14:00-14:45
    7. tund  14:00-14:45 7. tund  14:00-14:45