News

Oluline info tunniaegade muudatus! 10. September Admin


Oleme käinud koolis juba nädala uute tunniaegadega. On selgunud vaatluse tulemusena, et ka kõige korralikumad 5. - 9. klassi sööjad lõpetavad einestamise juba kell 12:15. 

Samal ajal paljud meie kooli lapsed käivad muusikakoolis, mis seab oma tunniplaani vastavalt kõikide koolide tundide aegadega. Muusikakooli suur soov oli, et meie tunnid lõppeksid 10 minutit varem.

Arvestades olukorda ja tulles vastu muusikakooli palvele otsustasime koolis, muuta natuke tundide ja vahetundide aegu. Suur söögivaehetund kestab 25 minutit

Uued ajad alates 16.09 on järgnevad:

1. tund 8.10 – 8.55

2. tund 9.05 – 9.50

Õuevahetund 1. klassid

3. tund 10.00 – 10.45

Söögivahetund 1. -4. klassid

Õuevahetund 5. – 9. klassid

4. tund 11.05 – 11.50

Söögivahetund 5. – 9. klassid

Õuevahetund 2. – 4. klassid

5. tund 12.15 – 13.00

6. tund 13.10 – 13:55

7. tund 14.05 – 14.50

Veel infot

Koolil on olemas administraatori telefon.

Kooli administraatori telefoninumber on 51 996 936. Telefonile saab helistada 7.30 - 21.00. 
Siit saab infot või jätta teateid kadunud asjade suhtes,

Samuti palume võimalusel helistada administraatori telefonile ja anda infot seoses lapse puudumisega, et edastada info sööklasse.


Alates 10.09  on sissepääs kooli kella 17.00 - 21.00 ainult võimla poolsest uksest.

Oleme käinud koolis juba nädala uute tunniaegadega. On selgunud vaatluse tulemusena, et ka kõige korralikumad 5. - 9. klassi sööjad lõpetavad einestamise juba kell 12:15. 

Samal ajal paljud meie kooli lapsed käivad muusikakoolis, mis seab oma tunniplaani vastavalt kõikide koolide tundide aegadega. Muusikakooli suur soov oli, et meie tunnid lõppeksid 10 minutit varem.

Arvestades olukorda ja tulles vastu muusikakooli palvele otsustasime koolis, muuta natuke tundide ja vahetundide aegu. Suur söögivaehetund kestab 25 minutit

Uued ajad alates 16.09 on järgnevad:

1. tund 8.10 – 8.55

2. tund 9.05 – 9.50

Õuevahetund 1. klassid

3. tund 10.00 – 10.45

Söögivahetund 1. -4. klassid

Õuevahetund 5. – 9. klassid

4. tund 11.05 – 11.50

Söögivahetund 5. – 9. klassid

Õuevahetund 2. – 4. klassid

5. tund 12.15 – 13.00

6. tund 13.10 – 13:55

7. tund 14.05 – 14.50

Veel infot

Koolil on olemas administraatori telefon.

Kooli administraatori telefoninumber on 51 996 936. Telefonile saab helistada 7.30 - 21.00. 
Siit saab infot või jätta teateid kadunud asjade suhtes,

Samuti palume võimalusel helistada administraatori telefonile ja anda infot seoses lapse puudumisega, et edastada info sööklasse.


Alates 10.09  on sissepääs kooli kella 17.00 - 21.00 ainult võimla poolsest uksest.