News

02.11 - 05.11 distantsõpe 4. -9. klass 01. November Admin


Seoses sellega, et osa õpetajaid on haiguslehel ja tundide asendamisega on probleeme, oleme sunnitud minema ajutiselt osaliselt üle distantsõppele. Distantsõppele minek on kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse ja Terviseametiga.

 02. novembrist jäävad kaugõppele 4.-9. klasside õpilased. Esialgu reedeni, 05. novembrini.
02.11 jätkavad kontaktõppes 1.-3. klass, 2e, 4e, 5e1, 5e2, 7e ja 8e ning LÕK.

Kõik tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Õpetajad viibivad enamjaolt koolis. Stuudiumisse tunni tööd sisestades tehakse seda võimalikult detailselt, et õpilane saaks vajadusel iseseisvalt hakkama. Õpetaja valib meetodi, mil viisil oma tundi klassile läbi viib.

Sel nädalal toimuvad vaid koolisisesed huviringid 1.-3.klassile.
Pikapäevarühma teisipäeval ei ole, kuna õpetajad õppekäigul; alates kolmapäevast võimaluse korral on pikapäevaõpilased oma õpetaja juures, samas on olemas ka õpetaja Krista Urvet.

Kontaktõppes olevatele õpilastele on tagatud toitlustamine koolis.
Distantsõppel olevatele õpilastele tehakse ühekordsed toidupakid nelja päeva eest (02.-05.nov.). Pakid saab kätte söökla uksest (kooli tagant, nagu varem) alates 3.novembrist: kolmapäeval kella 12:00-15:00, neljapäeval 07:00-14:00 ja reedel 07:00-14:00.

Kiirteste vastavalt HTMi juhendile teeme esialgu I kooliastmele ja e-klassidele, kes kontaktõppes on.

Olge kõik terved

Tõnis Blank

direktor

Seoses sellega, et osa õpetajaid on haiguslehel ja tundide asendamisega on probleeme, oleme sunnitud minema ajutiselt osaliselt üle distantsõppele. Distantsõppele minek on kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse ja Terviseametiga.

 02. novembrist jäävad kaugõppele 4.-9. klasside õpilased. Esialgu reedeni, 05. novembrini.
02.11 jätkavad kontaktõppes 1.-3. klass, 2e, 4e, 5e1, 5e2, 7e ja 8e ning LÕK.

Kõik tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Õpetajad viibivad enamjaolt koolis. Stuudiumisse tunni tööd sisestades tehakse seda võimalikult detailselt, et õpilane saaks vajadusel iseseisvalt hakkama. Õpetaja valib meetodi, mil viisil oma tundi klassile läbi viib.

Sel nädalal toimuvad vaid koolisisesed huviringid 1.-3.klassile.
Pikapäevarühma teisipäeval ei ole, kuna õpetajad õppekäigul; alates kolmapäevast võimaluse korral on pikapäevaõpilased oma õpetaja juures, samas on olemas ka õpetaja Krista Urvet.


Kontaktõppes olevatele õpilastele on tagatud toitlustamine koolis.
Distantsõppel olevatele õpilastele tehakse ühekordsed toidupakid nelja päeva eest (02.-05.nov.). Pakid saab kätte söökla uksest (kooli tagant, nagu varem) alates 3.novembrist: kolmapäeval kella 12:00-15:00, neljapäeval 07:00-14:00 ja reedel 07:00-14:00.

Kiirteste vastavalt HTMi juhendile teeme esialgu I kooliastmele ja e-klassidele, kes kontaktõppes on.

Olge kõik terved

Tõnis Blank

direktor