KOOLIELU

PIKAPÄEVARÜHM


Pikapäevarühma dokumendid


Pikapäevarühm on mõeldud 1.-3. klasside õpilastele, pakkudes tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning suunata ja juhendada koduste õpiülesannete täitmist.  

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00-15.00 

Õpilase pikapäevarühma arvamine toimub lapsevanema poolt Stuudiumis täidetud taotluse või lihtkirjaliku taotluse alusel

Pikapäevarühmas toitlustamise registreerib vanem eraldi koolisöökla lehel. Eine on õpilastele tasuta. 

Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast muul ajal, kui on näidatud taotluses, tuleb lapsevanemal saata sellekohane teade õpilaspäevikus või Stuudiumis pikapäevarühma õpetajale. 

Kui laps enam ei soovi käia pikapäevarühmas, annab sellest lapsevanem teada Stuudiumis avaldusega koolile ning sööklale

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava leiab SIIT 

Taotlus pikapäevarühma astumiseks

Taotlus pikapäevarühmast väljaarvamiseks

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühm on mõeldud 1.-3. klasside õpilastele, pakkudes tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning suunata ja juhendada koduste õpiülesannete täitmist.  

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00-15.00 

Õpilase pikapäevarühma arvamine toimub lapsevanema poolt Stuudiumis täidetud taotluse või lihtkirjaliku taotluse alusel

Pikapäevarühmas toitlustamise registreerib vanem eraldi koolisöökla lehel. Eine on õpilastele tasuta. 

Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast muul ajal, kui on näidatud taotluses, tuleb lapsevanemal saata sellekohane teade õpilaspäevikus või Stuudiumis pikapäevarühma õpetajale. 


Kui laps enam ei soovi käia pikapäevarühmas, annab sellest lapsevanem teada Stuudiumis avaldusega koolile ning sööklale

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava leiab SIIT 

Taotlus pikapäevarühma astumiseks

Taotlus pikapäevarühmast väljaarvamiseks

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava