Meie koolist

Põhiväärtused

MISKI EI ASENDA ARUKAT JA HEAD INIMEST!

Missioon:

Rapla Kesklinna Koolis võrsub isiksus, kes areneb, mõtleb, tegutseb, loob ja teostab.

Rapla Kesklinna Koolis  on võimalik omandada heatasemeline ja aja nõuetele vastav konkurentsivõimeline põhiharidus, et jätkata õpinguid või töötada ning olla valmis elukestvaks õppimiseks.

 

Visioon:

Rapla Kesklinna Kool on tunnustatud ja hinnatud kool Eestis.

 

Kooli põhiväärtused:

  • Kvaliteet            väärtustame vaimsust, õppimist ja õpetamist;

  • Sallivus             märkame ja mõistame kaaslasi ning hoolime neist;

  • Koostöö            me töötame ühise eesmärgi nimel ühtse kooliperena;

  • Traditsioonid     kanname edasi kõike väärtuslikku, mis varem loodud;

  • Tervis               väärtustame tervena elamist, sporti, tervislikke eluviise, puhast elu- ja töökeskkonda.