MEIE KOOL

Põhiväärtused


Moto

Täna loome tulevikku.

Õppimine on uute teadmiste, kogemuste ja vilumuste omandamine.

Õppimine on tahe ja äratundmine. Õppimine on pidev harjutamine, jõukohase pingutuse ja pühendumisega.

Oleme õppiv kool. Me kõik õpime ja loome üheskoos paremaid võimalusi üksteist väärtustades.

Visioon

Meie visioon on:

Õppiv kool meie käeulatuses.

(Sisaldades viidet maakonna tunnuslausele - Kindel käeulatus. Raplamaa)

Kool kui õppiv organisatsioon on: õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja teised koolitöötajad - st kogu kooli keskkond ja koolikultuur.

Õppiva kooli tunnused on:

  • Isiklik meisterlikkus -  see hõlmab eelkõige mõtlemist, arukust ja suhtlemisoskust ning võimet hinnata hetkeolukorda.
  • Ühine visioon - ühine arusaam kooli eesmärkidest, taotlusest ja väärtustest. Koondab ühised pingutused prioriteetsetele tegevustele väärtustades sealjuures detaile.
  • Mõtteviis - maailmast arusaamine ja ettevõtlikkuse arendamine.  Paindlikkus probleemide käsitlemisel, nende osav lahendamine.
  • Koosõppimine - isikliku arengu aluseks hästi toimiv meeskond, mille arendamine on meie kooli jaoks oluline. Koos õppides saavutatu või loodu, on kõrgema väärtusega.
  • Süsteemne mõtlemine - püüd näha oma tegevuse lähemaid kui ka kaugemaid tagajärgi, aitab inimestel paremini mõista üksteist.

Missioon

Väärtustame iga inimest ja toetame elukestvat õppimist.

Kõik inimesed tahavad olla väärtustatud ja soovivad võimalust ennast arendada. Me toetame iga inimese püüdlikkust ja osavõttu. Rapla Kesklinna koolis on elukestvat õppimist toetav keskkond.

Põhiväärtused

Rapla Kesklinna kooli kultuuri iseloomustavad viis põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

ME HOOLIME iseendist, üksteisest ja meie kõigi arengust. Märkame erinevusi ja kujundame oma tegevusi neist teadlik olles. Me hoolime oma kokkulepetest ja lubadustest. Me peame oluliseks järjepidevust, oma kooli ja meie traditsioone.

ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME PÜHENDUME pidevale õppimisele, arengut toetavale koostööle ja hea õpikeskkonna loomisele. Tegutseme rõõmuga oma eesmärkide nimel. 

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused.

Moto

Täna loome tulevikku.

Õppimine on uute teadmiste, kogemuste ja vilumuste omandamine.

Õppimine on tahe ja äratundmine. Õppimine on pidev harjutamine, jõukohase pingutuse ja pühendumisega.

Oleme õppiv kool. Me kõik õpime ja loome üheskoos paremaid võimalusi üksteist väärtustades.

Visioon

Meie visioon on:

Õppiv kool meie käeulatuses.

(Sisaldades viidet maakonna tunnuslausele - Kindel käeulatus. Raplamaa)

Kool kui õppiv organisatsioon on: õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja teised koolitöötajad - st kogu kooli keskkond ja koolikultuur.

Õppiva kooli tunnused on:

  • Isiklik meisterlikkus -  see hõlmab eelkõige mõtlemist, arukust ja suhtlemisoskust ning võimet hinnata hetkeolukorda.
  • Ühine visioon - ühine arusaam kooli eesmärkidest, taotlusest ja väärtustest. Koondab ühised pingutused prioriteetsetele tegevustele väärtustades sealjuures detaile.
  • Mõtteviis - maailmast arusaamine ja ettevõtlikkuse arendamine.  Paindlikkus probleemide käsitlemisel, nende osav lahendamine.
  • Koosõppimine - isikliku arengu aluseks hästi toimiv meeskond, mille arendamine on meie kooli jaoks oluline. Koos õppides saavutatu või loodu, on kõrgema väärtusega.
  • Süsteemne mõtlemine - püüd näha oma tegevuse lähemaid kui ka kaugemaid tagajärgi, aitab inimestel paremini mõista üksteist.

Missioon

Väärtustame iga inimest ja toetame elukestvat õppimist.

Kõik inimesed tahavad olla väärtustatud ja soovivad võimalust ennast arendada. Me toetame iga inimese püüdlikkust ja osavõttu. Rapla Kesklinna koolis on elukestvat õppimist toetav keskkond.

Põhiväärtused

Rapla Kesklinna kooli kultuuri iseloomustavad viis põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

ME HOOLIME iseendist, üksteisest ja meie kõigi arengust. Märkame erinevusi ja kujundame oma tegevusi neist teadlik olles. Me hoolime oma kokkulepetest ja lubadustest. Me peame oluliseks järjepidevust, oma kooli ja meie traditsioone.

ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME PÜHENDUME pidevale õppimisele, arengut toetavale koostööle ja hea õpikeskkonna loomisele. Tegutseme rõõmuga oma eesmärkide nimel. 

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused.