Õpilasele

Konsultatsiooniajad


Konsultatsiooniajad koos hindamispõhimõtetega on leitavad Stuudiumis ainepassides.

Konsultatsiooniajad koos hindamispõhimõtetega on leitavad Stuudiumis ainepassides.