TUGITEENUSED

Tugimeeskond


HEVKO ( majas esmaspäeviti) 

Eda Leesalu 

5135055 

hevko@rkk.edu.ee 

114 

SOTSIAALPEDAGOOG 

Maris Ruberg 

53994225 

sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee 

114 

IÕKde ja IAJKde koostamine ja koordineerimine 

Kristine Kanne 

 

kristine.kanne@rkk.edu.ee 

107 

LOGOPEED 

Kaidi Mõttus 

 

logopeed@rkk.edu.ee 

116 

PSÜHHOLOOG 

Reili Koplimets 

53567996 

psühholoog@rkk.edu.ee 

158 

Eva Ots 

53811600 

eva.ots@rkk.edu.ee 

006 

Tugimeeskonnaga saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

 

Tugimeeskonnaga saab ühendust ka Stuudiumi kaudu.

 

HEVKO ( majas esmaspäeviti) 

Eda Leesalu 

5135055 

hevko@rkk.edu.ee 

114 

SOTSIAALPEDAGOOG 

Maris Ruberg 

53994225 

sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee 

114 

IÕKde ja IAJKde koostamine ja koordineerimine 

Kristine Kanne 

 

kristine.kanne@rkk.edu.ee 

107 

LOGOPEED 

Kaidi Mõttus 

 

logopeed@rkk.edu.ee 

116 

PSÜHHOLOOG 

Reili Koplimets 

53567996 

psühholoog@rkk.edu.ee 

158 

Eva Ots 

53811600 

eva.ots@rkk.edu.ee 

006