VASTUVÕTT

Vastuvõtu ajakava


1. klass taotluste esitamine ja läbivaatamine

 1. klassi õppima astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 22. maist kuni 10. juunini tööpäeviti kella 9–16.

Kooli vastu võetud õpilaste vanemaid teavitatakse hiljemalt 17. juunil. 

Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 18-20.. juunini ja 21.-26. augustini tööpäeviti kella 9–16.

  Täiendavalt vastu võetud õpilaste vanemaid teavitatakse hiljemalt 28. augustil.

2.-9. klass taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine 

2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 13.-20. juuni ja 21.-28. augusti tööpäeviti kella 9–16.

 Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel.

  Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada õppeperioodiringselt.

 Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi.

Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 

1. klass taotluste esitamine ja läbivaatamine

 1. klassi õppima astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 22. maist kuni 10. juunini tööpäeviti kella 9–16.

Kooli vastu võetud õpilaste vanemaid teavitatakse hiljemalt 17. juunil. 

Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 18-20.. juunini ja 21.-26. augustini tööpäeviti kella 9–16.

  Täiendavalt vastu võetud õpilaste vanemaid teavitatakse hiljemalt 28. augustil.

2.-9. klass taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine 

2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 13.-20. juuni ja 21.-28. augusti tööpäeviti kella 9–16.

 Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel.

  Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada õppeperioodiringselt.

 Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi.

Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.