Abiõpetaja Piret Rumm


Rapla Kesklinna Koolis töötab abiõpetaja Piret Rumm

Olen läbinud tugiisiku koolituse.  Soovin osaleda koolitöös, aidates õpetajat ja õpilast, sealjuures ka ise edasi õppides ja ennast täiendades.

Olen õpetaja tegevust toetav isik juhindun klassi- või aineõpetaja  korraldustest tunnis.

Õpetaja abi on vajadusel kaasatud I  ja II kooliastme ainetetundidesse, et aidata õpilasel koolieluga kohaneda, tunnis tähele panna ja abistada õppetöös. Vajadusel olen abiks ka vahetunnis.

Minu ülesanne on tunni ajal aidata neid õpilasi, kellel on õpi- ja käitumis- või keskendumisraskused , kes  ei suuda õpetaja  ning  ülejäänud klassi tempoga sammu pidada.

Olen abiks ka  õpiraskustega õpilaste klassis ehk väikeklassis, aitan tundi andvat õpetajat.

Aitan kaasa tunni paremaks läbiviimiseks, eesmärgiks toetada  laste heaolu ja arengut.

Abiõpetaja kontakt: piret.rumm@rkk.edu.ee

Rapla Kesklinna Koolis töötab abiõpetaja Piret Rumm

Olen läbinud tugiisiku koolituse.  Soovin osaleda koolitöös, aidates õpetajat ja õpilast, sealjuures ka ise edasi õppides ja ennast täiendades.

Olen õpetaja tegevust toetav isik juhindun klassi- või aineõpetaja  korraldustest tunnis.

Õpetaja abi on vajadusel kaasatud I  ja II kooliastme ainetetundidesse, et aidata õpilasel koolieluga kohaneda, tunnis tähele panna ja abistada õppetöös. Vajadusel olen abiks ka vahetunnis.

Minu ülesanne on tunni ajal aidata neid õpilasi, kellel on õpi- ja käitumis- või keskendumisraskused , kes  ei suuda õpetaja  ning  ülejäänud klassi tempoga sammu pidada.

Olen abiks ka  õpiraskustega õpilaste klassis ehk väikeklassis, aitan tundi andvat õpetajat.

Aitan kaasa tunni paremaks läbiviimiseks, eesmärgiks toetada  laste heaolu ja arengut.

Abiõpetaja kontakt: piret.rumm@rkk.edu.ee