Meie koolist

Järelvalve

Kooli üle järelvalvet teostavad asutused

 

Kooli pidaja: Rapla Vallavalitsus

Kooli üle järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed: 

Haridus- ja Teadusministeerium

Rapla Vallavalitsus