Lapsevanemale

Tugisüsteemid. Nõustamine

Haridusliku erivajadusega õpilase toetamine

Tugispetsialistidena töötavad psühholoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog

Rapla Keskkooli psühholoog Reili Koplimets

Telefon : 53567996

E-post: psyhholoog [at] ryg.edu.ee või psyhholoog [at] rkk.edu.ee

Vastuvõtuaeg E-R:  9:00-15:00, kabinetis 113.

Eelnevalt palume aja broneerida telefoni või e-posti teel.

Psühholoogiline nõustamine akadeemilise ja psühholoogilise toimetuleku osas. Psühholoog nõustab ja toetab koolis peamiselt õpilasi, kuid vajadusel ka lapsevanemaid ja õpetajaid.

Koolipsühholoogi tööülesanded:

1. Õpilaste individuaalne või grupiviisiline nõustamine:

  • Suhtlemisraskused kaasõpilaste, õpetajate või lapsevanematega, suhtlemisoskuste arendamine

  • Halvenenud enesetunde korral – ärevus, stress, depressioon, hirmud jne.

  • Õppetööga seotud probleemide korral, õpimotivatsiooni puudumine või vähesus

  • Enesehinnangu, eneseteadvuse korrigeerimine

  • Terviseprobleemid- söömishäired, uneprobleemid, liikumine jne.

  • Käitumisprobleemid

  • Isikliku eluga seotud probleemide lahendamine

  • Tulevikuplaanide tegemine ja abistamine edasise elutee valikul  – erinevate kutsevalikutega tutvumine, töötamisvõimalused, reisimine jne.

  • 2. Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.

  • 3. Nõustab ja toetab vajadusel lapsevanemaid ning koolitöötajaid õpilase edasijõudmisel.