Tugimeeskonna õppetool


Tugimeekonna õppetool

 

Rapla Kesklinna Kooli tugimeeskonna õppetooli kuuluvad:

 

-logopeed Kaidi Mõttus

-psühholoog Reili Koplimets

-psühholoog Eva Ots

-sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator Eda Leesalu

-abiõpetaja Allar Saard

-abiõpetaja Piret Rumm

-abiõpetaja Kaidi Kask

- 6 V klassi õpetaja Madli Mitt

- 6 V klassi abiõpetaja Signe Rääk

- 5 V klassi õpetaja Kristiine Kanne

Tugimeeskond koguneb vajaduspõhiselt, infovahetuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kuus. Tugimeeskonna õppetooli juhib HEV koordinaator ning korralduslikku sekkumisjärjekorda illustreerib allolev skeem:

 

 

Kui tugimeeskonna või majavälise nõustamismeeskonna poolt on antud haridus- või õpetamisnõuete muutmise soovitus, on võimalik õppetöös sisse viia erisusi teenuste osutamises, metoodikas, saada lisapanust klassiõpetaja poolt ning rakendada kooli poolt pakutavaid lisaressursse.

 

 

Tugimeekonna õppetool

 

Rapla Kesklinna Kooli tugimeeskonna õppetooli kuuluvad:

 

-logopeed Kaidi Mõttus

-psühholoog Reili Koplimets

-psühholoog Eva Ots

-sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator Eda Leesalu

-abiõpetaja Allar Saard

-abiõpetaja Piret Rumm

-abiõpetaja Kaidi Kask

- 6 V klassi õpetaja Madli Mitt

- 6 V klassi abiõpetaja Signe Rääk

- 5 V klassi õpetaja Kristiine Kanne

Tugimeeskond koguneb vajaduspõhiselt, infovahetuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kuus. Tugimeeskonna õppetooli juhib HEV koordinaator ning korralduslikku sekkumisjärjekorda illustreerib allolev skeem:

 

 

Kui tugimeeskonna või majavälise nõustamismeeskonna poolt on antud haridus- või õpetamisnõuete muutmise soovitus, on võimalik õppetöös sisse viia erisusi teenuste osutamises, metoodikas, saada lisapanust klassiõpetaja poolt ning rakendada kooli poolt pakutavaid lisaressursse.