Uudised

Distantsõpe Rapla Kesklinna Koolis 14.12 -22.12.2020 11. detsember Admin


Nagu te kõik ilmselt kuulnud/lugenud olete, otsustas valitsus alates esmaspäevast koolid sulgeda.
Koolide sulgemise eesmärk on - piirata kontakte.


Meie kool jätkab distantsõppel iseõppimise suunaga. Me ei jää varem vaheajale. (Sama teevad kõik Rapla valla koolid).
Distantsõpe toimub 14.-22. detsembrini.

Püüame olla paindlikud: võtta lihtsamaid asju ja korrata. Usun, et kõik saavad hakkama.
Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele. Lubatud on ka personaalsed konsultatsioonid.
Sellest lähtuvalt jätkuvad kontakttunnid meie eriklassides. Tavaklasside ja õpiabirühmade õpilastele pakume konsultatsioone ja (järel)vastamise võimalusi. 

Kuna päevasel ajal on õpetajatel videotunnid, -loengud, siis konsultatsioonid on enamasti alates 14.00-st.
Eriklasside õpilased on oodatud esmaspäeval kooli (välja arvatud erilepped). Konsultatsioonile tulevate õpilaste nimed teatavad õpetajad personaalselt lastele ise.
Söökla on avatud 10.45 - 12.00. Sooja lõunat saavad koolis olevad eriklasside õpilased.

Distantsõppel olijatele ja ka konsultatsioonis käijatele komplekteeritakse söökla poolt toidupakid. Kuue päeva pajuk pannakse ühte pakki. Nende kättesaamine jääb järgmise nädala teise poolde, sest kaupade tellimine ja pakkimine võtab aega.
Samal ajal saab kätte ka valla/kooli jõulupaki. Informeerime teid täiendavalt, millal ja kuidas.

Jõululaata sel aastal kahjuks ei saa korraldada. (Terviseameti soovitus).

Tõnis Blank

direktor

Nagu te kõik ilmselt kuulnud/lugenud olete, otsustas valitsus alates esmaspäevast koolid sulgeda.
Koolide sulgemise eesmärk on - piirata kontakte.


Meie kool jätkab distantsõppel iseõppimise suunaga. Me ei jää varem vaheajale. (Sama teevad kõik Rapla valla koolid).
Distantsõpe toimub 14.-22. detsembrini.

Püüame olla paindlikud: võtta lihtsamaid asju ja korrata. Usun, et kõik saavad hakkama.
Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele. Lubatud on ka personaalsed konsultatsioonid.
Sellest lähtuvalt jätkuvad kontakttunnid meie eriklassides. Tavaklasside ja õpiabirühmade õpilastele pakume konsultatsioone ja (järel)vastamise võimalusi. 

Kuna päevasel ajal on õpetajatel videotunnid, -loengud, siis konsultatsioonid on enamasti alates 14.00-st.
Eriklasside õpilased on oodatud esmaspäeval kooli (välja arvatud erilepped). Konsultatsioonile tulevate õpilaste nimed teatavad õpetajad personaalselt lastele ise.
Söökla on avatud 10.45 - 12.00. Sooja lõunat saavad koolis olevad eriklasside õpilased.

Distantsõppel olijatele ja ka konsultatsioonis käijatele komplekteeritakse söökla poolt toidupakid. Kuue päeva pajuk pannakse ühte pakki. Nende kättesaamine jääb järgmise nädala teise poolde, sest kaupade tellimine ja pakkimine võtab aega.
Samal ajal saab kätte ka valla/kooli jõulupaki. Informeerime teid täiendavalt, millal ja kuidas.

Jõululaata sel aastal kahjuks ei saa korraldada. (Terviseameti soovitus).

Tõnis Blank

direktor