Uudised

LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUSED (üleskutse – tulge kooli jalgsi!) 23. august Admin


 

LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUSED

Seoses erinevate ehitus-remondi töödega muutub liikluskorraldus koolimaja lähikonnas.

Hariduse tn on liikluseks suletud Keskkooli tn ristmikult kuni Kauba tn ristmikuni alates 21.08 – 22.09. (Kui töödega jõutakse valmis varem, siis loomulikult avatakse ka tänav liikluseks varem.)

Alustatakse ka jõeäärse kõnnitee lõigu rajamise ja sildade remondiga, mis kestab  orienteeruvalt 03. septembrini.

Kuna teame,  et Hariduse ja Keskkooli tn ristmikul olev kaevik nihutatakse ülespoole Kauba tn suunas  ja Keskkooli tänavalt avaneb võimalus pöörata vasakule Staadioni tn suunas, siis kujuneb liikluskorraldus järgmiseks:

Palli tänav jääb ühesuunaliseks.

Palli tänavalt saab pöörata paremale Keskkooli tänavale (Kooli ees lapsed maha ja peale), mis on samuti ühesuunaline, mille lõpus saab pöörata vasakule ja suunduda kuni Staadioni ja Kevade tänavatele.

Palli tänavalt saab pöörata paremale ka Põrkepalli tänavale (Kooli taga lapsed maha ja peale), mis tehakse ühesuunaliseks, mille lõpus saab pöörata vasakule ja suunduda Staadioni ja Kevade tänavatele. Põrkepalli tn lõpus tuleb märk „anna teed“.

Staadioni ja Kevade tänavatelt ei saa pöörata Hariduse tänavale Kooli suunas – tuleb sissesõidu keelu märk. Ehk siis Hariduse tänav sellel lõigul (koolimaja – Päästeamet) tuleb ühesuunaline ainult Staadioni tn suunas.

Jalakäijad liiguvad Tallinna mntlt mööda Palli ja Sulupere tänavat Kooli suunas. Samuti kasutavad Muusikakooli juurest liikudes jalakäijate silda.

Laste jalgsi liikumine Tallinna mnt suunas oleks ajutiselt võimalik läbi Kooliaia kinnistu üle jalakäiate sildade, suundudes Kooli tnle. Seda alates 04.09, kui kõnnitee ja sildade remont on lõpetatud.

Autoliikluse saab ajutiselt lahendada Hariduse tn pidi Kevade tänavale suundudes ja sealt Alu tee kaudu tagasi Tallinna mntle suundudes või Rapla Kesklinna kooli ümber sõites ja mööda Keskkooli - Sulupere tn tagasi suundudes.

Üleskutse – tulge kooli jalgsi!

Jalgsi saate koolimajja mööda Palli tänavat, mööda Hariduse tänava Päästeameti poolset otsa, mis on autodele ühesuunaline, mööda Kooli tänavat, kui kõnnitee ja sildade ehitus ja remont valmis on.

 

LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUSED

Seoses erinevate ehitus-remondi töödega muutub liikluskorraldus koolimaja lähikonnas.

Hariduse tn on liikluseks suletud Keskkooli tn ristmikult kuni Kauba tn ristmikuni alates 21.08 – 22.09. (Kui töödega jõutakse valmis varem, siis loomulikult avatakse ka tänav liikluseks varem.)

Alustatakse ka jõeäärse kõnnitee lõigu rajamise ja sildade remondiga, mis kestab  orienteeruvalt 03. septembrini.

Kuna teame,  et Hariduse ja Keskkooli tn ristmikul olev kaevik nihutatakse ülespoole Kauba tn suunas  ja Keskkooli tänavalt avaneb võimalus pöörata vasakule Staadioni tn suunas, siis kujuneb liikluskorraldus järgmiseks:

Palli tänav jääb ühesuunaliseks.

Palli tänavalt saab pöörata paremale Keskkooli tänavale (Kooli ees lapsed maha ja peale), mis on samuti ühesuunaline, mille lõpus saab pöörata vasakule ja suunduda kuni Staadioni ja Kevade tänavatele.

Palli tänavalt saab pöörata paremale ka Põrkepalli tänavale (Kooli taga lapsed maha ja peale), mis tehakse ühesuunaliseks, mille lõpus saab pöörata vasakule ja suunduda Staadioni ja Kevade tänavatele. Põrkepalli tn lõpus tuleb märk „anna teed“.

Staadioni ja Kevade tänavatelt ei saa pöörata Hariduse tänavale Kooli suunas – tuleb sissesõidu keelu märk. Ehk siis Hariduse tänav sellel lõigul (koolimaja – Päästeamet) tuleb ühesuunaline ainult Staadioni tn suunas.

Jalakäijad liiguvad Tallinna mntlt mööda Palli ja Sulupere tänavat Kooli suunas. Samuti kasutavad Muusikakooli juurest liikudes jalakäijate silda.

Laste jalgsi liikumine Tallinna mnt suunas oleks ajutiselt võimalik läbi Kooliaia kinnistu üle jalakäiate sildade, suundudes Kooli tnle. Seda alates 04.09, kui kõnnitee ja sildade remont on lõpetatud.

Autoliikluse saab ajutiselt lahendada Hariduse tn pidi Kevade tänavale suundudes ja sealt Alu tee kaudu tagasi Tallinna mntle suundudes või Rapla Kesklinna kooli ümber sõites ja mööda Keskkooli - Sulupere tn tagasi suundudes.

Üleskutse – tulge kooli jalgsi!

Jalgsi saate koolimajja mööda Palli tänavat, mööda Hariduse tänava Päästeameti poolset otsa, mis on autodele ühesuunaline, mööda Kooli tänavat, kui kõnnitee ja sildade ehitus ja remont valmis on.