Oluline

Me hoolime, me otsime, me pühendume, me julgeme 02. detsember Admin


Põhiväärtused

Rapla Kesklinna kooli kultuuri iseloomustavad viis põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

ME HOOLIME iseendist, üksteisest ja meie kõigi arengust. Märkame erinevusi ja kujundame oma tegevusi neist teadlik olles. Me hoolime oma kokkulepetest ja lubadustest. Me peame oluliseks järjepidevust, oma kooli ja meie traditsioone.

ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME PÜHENDUME pidevale õppimisele, arengut toetavale koostööle ja hea õpikeskkonna loomisele. Tegutseme rõõmuga oma eesmärkide nimel. 

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused.

Põhiväärtused

Rapla Kesklinna kooli kultuuri iseloomustavad viis põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

ME HOOLIME iseendist, üksteisest ja meie kõigi arengust. Märkame erinevusi ja kujundame oma tegevusi neist teadlik olles. Me hoolime oma kokkulepetest ja lubadustest. Me peame oluliseks järjepidevust, oma kooli ja meie traditsioone.

ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME PÜHENDUME pidevale õppimisele, arengut toetavale koostööle ja hea õpikeskkonna loomisele. Tegutseme rõõmuga oma eesmärkide nimel. 

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused.