Uudised

Vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli 2021/2022. õa 05. mai Admin


 

1. Vastuvõtt 1. klassi

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse koolis vastu tööpäeviti ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini. Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.

Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õpilaskohtade komplekteerimine.

 

2. Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis

Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

2.–9. klassi astujate taotlusi koos lisadokumentidega võetakse koolis vastu tööpäeviti 1. juunist kuni 20. juunini ja 15. augustist kuni 22. augustini.

 

/Rapla vallavalitsuse määruse kooli vastuvõtu kohta leiad alajaotusest: Lapsevanemale – Vastuvõtu kord/

 

1. Vastuvõtt 1. klassi

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse koolis vastu tööpäeviti ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini. Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.

Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õpilaskohtade komplekteerimine.

 

2. Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis

Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

2.–9. klassi astujate taotlusi koos lisadokumentidega võetakse koolis vastu tööpäeviti 1. juunist kuni 20. juunini ja 15. augustist kuni 22. augustini.

 

/Rapla vallavalitsuse määruse kooli vastuvõtu kohta leiad alajaotusest: Lapsevanemale – Vastuvõtu kord/